До и после просвета. Триптих.


2003. Холст, масло, 60х60
Картина:До и после просвета. Триптих.